خانوارهای کانادایی در فصل قبل بیش از 104 میلیارد دلار بهره پرداخت کردند

خانوارهای کانادایی دارند بیش از هر زمان دیگری بدهکارند اما بهره ای که پرداخت می‌کنند ، نگرانی اصلی اقتصاددانان است. داده‌های مرکز آمار کانادا نشان می‌دهند که در فصل سوم سال 2019 رقم رکوردشکن جدیدی از بهره پرداخت شد و تقریبا نیمی از آن به خاطر وام‌های مصرف‌کنندگان است.

خانوارهای قرض‌گیرنده کانادا برای صاف کردن بخشی از بدهی‌های خود رقم بهره نجومی پرداخت کردند. بهره پرداختی در فصل سوم 2019 به 104.96 دلار رسید که نسبت به فصل قبل 2.24 درصد بیشتر بود. این رقم 11.02 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشتر بود. 

برای درک بهتر مقیاس این ارقام باید گفت، طی سال گذشته کانادایی‌ها 405.32 میلیارد دلار صرف پرداخت بهره کرده‌اند. این بزرگ‌تر از تولید ناخالص داخلی آلبرتا و کمی کمتر از تولید ناخالص داخلی کبک است. اگر بهره ای که توسط خانوارها پرداخت شده تولید ناخالص داخلی یک استان بود، آن استان تبدیل به سومین استان بزرگ کانادا می‌شد.

بیشترین بهره ای که توسط خانوارها پرداخت شده برای پیشبرد بدهی وام مسکن بوده است. بهره وام مسکن نماینده 54.7 میلیارد دلار از تمام پرداخت‌ها در فصل سوم امسال بود که 2.46 درصد نسبت به فصل قبل بیشتر شده بود. این رقم کلی 13.01 درصد هم بیشتر از فصل مشابه سال قبل بود. کمی بیش از نیمی از تمام بهره های پرداخت شده در راستای وام مسکن بوده است.

پرداخت بهره برای صاف کردن بدهی مصرف‌کننده تقریبا اندازه وام‌های مسکن بود. بهره های پرداختی مصرف‌کنندگان نماینده 50.26 میلیارد دلار در فصل سوم امسال بود که 2.01 درصد بیشتر از فصل قبل شده بود. این پرداخت‌ها 8.94 درصد بیشتر از فصل مشابه سال قبل بودند. بدهی مصرف‌کننده پایین‌تر از بدهی وام مسکن است اما نرخ‌های بهره بالاتر باعث می‌شود پرداخت‌ها تقریبا به همان اندازه بزرگ باشند.

کانادایی‌ها دارند پول بسیار زیادی خرج پرداخت بهره می‌کنند و حتی با وجود اینکه نرخ‌های بهره پایین است، رقم بسیار بالای بدهی دارد از رشد آینده می‌کاهد. خانوارها حالا دارند پولی برابر با تولید ناخالص داخلی لوگزامبورگ را در هر فصل پرداخت می‌کنند تا فقط بدهی‌های‌شان را به روزرسانی کنند.