تنها 25 درصد مشتریان از سرویس بانکهای کانادایی راضی هستند

Banking-July28

اکثریت کانادایی ها از سرویسی که در قبال هزینه های مختلف از بانکها دریافت می کنند رضایتی ندارند و با اینکه بانک ها در نوآوری های دیجیتال موفق بوده اند، نتوانسته اند رضایت تقریبا 75 درصد مشتریانشان را به ویژه در مورد دریافت حق العمل های گوناگون جلب کنند.

موسسه آمریکایی تکنولوژی بانک فیس در نظرسنجی از بیش از یک هزار مشتری بانکهای مختلف کانادایی که نتیجه آن همین ماه منتشر شده تاکید می کند بانک های کردیت یونیون به مراتب موفق تر از بانکهای اصلی کانادا در کسب رضایت مشتری عمل کرده اند و مشتریان صداقت بیشتری را در برخورد آنها می بینند که شاید یکی از دلایل اصلی کمتر بودن حق العمل این بانکها باشد.

از دیگر مسائلی که مشتریان نسبت به آن در بانکهای بزرگ کانادا معترض هستند ، کمبود امنیتی و ایمنی و همچنین قدرشناسی مشتری است .

موسسه فیس که نظرسنجی مشابهی را در 12 کشور دنیا انجام داده است ، در نهایت بانکهای کانادایی را پس از آلمان ، انگلستان وآمریکا در مکان چهارم از نظر دقت در عملکرد قرار داده است . همچنین در این نظرسنجی تاکید شده کانادایی های بین 20 تا 30 سال بیشترین میزان نارضایتی را از بانکهای کشورشان ابراز کرده اند.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها