شورای شهر ونکوور به فکر درخواست میزبانی المپیک 2030 !

شورای شهر ونکوور می‌خواهد پیشنهاد  درخواست میزبانی المپیک زمستانی سال 2030 را بررسی کند.

ملیسا دو ژنووا عضو شورای شهر این پیشنهاد را اوایل امسال مطرح کرد اما به خاطر پاندمی کووید-19 از لیست مسائل بررسی کنار رفت.

امروز این پیشنهاد دوباره وارد لیست شد و دو ژنووا می‌گوید به خاطر بهبود اقتصادی که پس از پاندمی مورد نیاز خواهد بود، در نظر گرفتن این ایده ارزشمند است.

او گفت این پیشنهاد برای این نیست که آیا ونکوور باید درخواست میزبانی المپیک را بدهد یا خیر، بلکه فقط برای این است که شهر این احتمال را بررسی کند.

اگر این پیشنهاد تصویب شود، شهر نامه‌هایی به کمیته المپیک کانادا، کمیته پارالمپیک کانادا و چهار فرست نیشن محلی می‌‌دهد و نظر آن‌ها برای درخواست بالقوه میزبانی را می‌گیرد. شهر همچنین با دولت‌های فدرال و استانی تماس می‌گیرد و نظر آن‌ها درباره حمایت مالی برای این پیشنهاد را جویا می‌شود.

ونکوور ده سال قبل میزبان المپیک زمستانی 2010  بود.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها