ورود اقتصاد کانادا به دوران رکود رسما اعلام شد

یکی از نهادهای اقتصادی مهم کانادا اعلام کرد اقتصاد این کشور رسما وارد رکود شده است . شورای تجاری انستیتو سی دی هاو که یکی از نهادهای ناظر بر شرایط اقتصادی در کاناداست در بیانیه ای اعلام کرد اقتصاد کشور در ماه فوریه اوج گرفته بود ولی بخاطر همه گیری ویروس کرونا دچار توقف تقریبا کامل شد و حال با توجه به آمار منتشر شده ، اقتصاد کانادا رسما در سه ماهه اول سال وارد رکود شده است .

برای اعلام رکود معمولا قاعده ویژه ای وجود ندارد و در صورتی که اقتصاد برای چند دوره سه ماهه پی درپی کوچک شود ، وارد رکود شده است .بر این مبنا، کانادا در اواخر سال 2014 و اوایل 2015 هم با کاهش شدید قیمت نفت وارد دوران رکود شده بود.

البته این شورا قانون مذکور را چندان معتبر نمی داند و اعلام کرده کاهش دائم فعالیت اقتصادی و کوچک شدن بازار کار و کاهش چشمگیر رشد ناخالص داخلی نشانه های رکود فعلی محسوب می شود.

در ماه مارس بیش از یک میلیون شغل از میان رفت و مرکز آمار کانادا پیش بینی کرد اقتصاد کانادا 9 درصد کوچکتر خواهد شد.

با اینکه ارقام منفی ماه مارس رکورد تازه ای در تاریخ اقتصاد کانادا محسوب می شود ، کارشناسان معتقدند آمار ماه آوریل به مراتب بدتر خواهند بود. اعضای این نهاد هر سال یک بار در ماه دسامبر نشستی برگزار می کنند ولی با توجه به شرایط وخیم اقتصاد کانادا ، ماه گذشته دو نشست اضطراری داشتند .

استیون گوردون استاد دانشگاه لاوال و یکی از اعضای این نهاد می گوید شرایط فعلی نشان می دهد برآورد کردن رکود اقتصادی تنها بر اساس کاهش رشد اقتصادی در دو سه ماهه پی درپی چقدر به دور از منطق است . او تاکید می کند اگر کاهش رشد اقتصادی از ماه آوریل شروع می شد، از نظر آماری سه ماهه اول محسوب نمی شد و اگر در تابستان اقتصاد بازگشایی شودو عده زیادی سر کار برگردند ، در این صورت تنها دو دوره سه ماهه با ارقام و آمار چشمگیر کاهش فعالیت اقتصادی مواجه خواهیم بود.

آمار نهایی رشد ناخالص داخلی در ماه مارس و همچنین سه ماهه اول سال 2020 در هفته آخر ماه جاری منتشر می شود.