شکایت دانشجوی ایرانی به کمیسیون حقوق بشر کانادا بخاطر بسته شدن حسابش

arash-khodadadi-cibc-bank-account44

آرش خدادادی دانشجوی دانشگاه کنکوردیا درشهر مونتریال تصمیم گرفته بخاطر بسته شدن حسابش در بانک CIBC به کمیسون حقوق بشر کانادا شکایت کند.

آرش دسامبر گذشته در ناباوری مطلع شد بانک تنها بخاطر اینکه او گذرنامه ایرانی دارد حسابش را بسته است .

با رسانه ای شدن ماجرا و انتشار خبر در چندین رسانه ، مسئولان CIBC با تغییر موضع فاحش  به شکل رسمی با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر اینکه قطعا اشتباهی!! صورت گرفته و نباید حساب به این شکل بسته می شده ، به عذرخواهی شفاهی و رسمی از آرش اشاره کردند .

همچنین رییس شعبه ای که آرش در آنجا حساب داشت ضمن دعوت از او برای افتتاح مجدد حساب ، پیشنهاد داد برای رفع کدورتها به اتفاق به رستوران بروند و شام مفصلی بزنند !

آرش 25 ساله ابتدا قصد داشت پیشنهاد آشتی جویانه بانک را بپذیرد اما  پس از ملاقات با وکیلش تغییر عقیده داده و تصمیم گرفته کاری کند تا چنین اتفاقات ناپسندی برای دیگر ایرانیان رخ ندهد.

او همچنین از بانک درخواست غرامت کرده و شکایت خود را بابت تبعیض بانک و تاکید آنها بر ایرانی بودن او برای بسته شدن حساب به کمیسیون حقوق بشر کانادا ارائه داده است .