برنامه یوگا همگانی لولولمون فردا در ساحل کیتسیلانو

lululemon Sunset Yoga

برنامه یوگا همگانی شرکت لولولمون فردا جمعه در ساحل کیتسیلانو برگزار می شود.

این برنامه تحت عنوان Sunset Yoga از ساعت 8.30 شب شروع شده و تا 9.45 دقیقه ادامه خواهد داشت و تخمین زده می شود حدود یک هزار نفر در این برنامه شرکت کنند.

این برنامه رایگان خواهد بود و شرکت کنندگان باید زیراندازهای خود را به محل بیاورند.

مربی این برنامه جز باردن خواهد بود و موسیقی نیز توسط دی جی های فای اجرا خواهد شد که از دی جی های مشهور در برنامه های یوگای همگانی در دنیاست .

با توجه به رایگان بودن برنامه ، برگزار کنندگان توصیه کرده اند با حضور از ساعت 7.30 شب در محل جای خود را در ساحل رزرو کنید.