جوایز رویایی در انتظار خریداران بلیط لاتاری در آمریکا و کانادا

این هفته هیجان برای خریداران بلیط لاتاری در هر دو طرف مرز به حداکثر خود می رسد و شاید بسیاری دوست داشته باشند شانس خود را برای برنده شدن در هر دو لاتاری رویایی امتحان کنند.

در کانادا لاتاری Lotto Max از سوم آگوست تابحال برنده ای نداشته و جوایز آن شامل یک جایزه بزرگ 60 میلیون دلاری و 53 جایزه یک میلیون دلاری است!

اما در آمریکا جایزه لاتاری Mega Millions به 654 میلیون دلار رسیده که چهارمین جایزه بزرگ لاتاری در تاریخ آمریکا است و البته کانادایی ها هم امکان خرید بلیط آن را دارند.

شانس بردن جایزه اصلی لوتومکس در کانادا یک به 28.6 میلیون و شانس بردن جایزه لاتاری Mega Millions یک به 302.5 میلیون است !! البته در این لاتاری اگر فرد بخواهد طی 29 سال مبلغ را دریافت کند ، جایزه او 654 میلیون دلار خواهد بود ولی اگر ترجیح بدهد جایزه را نقدی بگیرد، مبلغ آن به 372 میلیون دلار کاهش پیدا می کند.

بزرگترین جایزه Mega Millions در ژانویه 2016 به سه برنده رسید که در مجموع 1.6 میلیارد دلار دریافت کردند!!