درخواست برای کمک هزینه 1000 دلاری اجاره و پرداخت آن برای مدت بیشتر در بی سی

نهادی که نمایندگی مالکین بریتیش کلمبیایی را بر عهده دارد ، رسما از دولت استانی خواست تا کمک هزینه مستاجرین را دو برابر کرده و مدت زمان پرداخت آن را نیز افزایش دهد.

این نهاد ضمن تاکید بر هزینه بالای اجاره در استان و به ویژه ونکوور بزرگ همچنین مطرح کرده مستاجرینی که فرزندی ندارند بجای 300 دلار باید 750 دلار بگیرند و خانوا ده های دارای فرزند هم 1000 دلار دریافت کنند.

در این بیانیه آمده :« مبلغ کمک فعلی برای بسیاری از مستاجرین کافی نیست و می تواند موجب عدم پرداخت کامل اجاره بها از سوی بسیاری از آنها شود. شمار مستاجرانی که نمی توانند در اول ماه می حتی بخشی از اجاره بهای خود را پرداخت کنند ، رو به افزایش است و دولت باید این مسئله را در نظر بگیرد. دولت همچنین باید در سقف درآمد خانوار که برای اعطای کمک در نظر گرفته ، تجدید نظر کند. »

در حال حاضر خانوارهای بدون فرزند تا سقف 74150 دلار و خانوارهای با فرزند تا سقف 113040 دلار می توانند از این کمک ها بهره مند شوند. البته آنها باید بیش از 30 درصد درآمدشان را بابت اجاره پرداخت کرده باشند.

این نهاد همچنین از دولت فدرال خواسته تا کمک مشابهی را برای تمامی مستاجرین در کشور ایجاد کند و در پایان بیانیه پیشنهاد کرده برنامه پرداخت کمک هزینه اجاره بی سی که در حال حاضر برای ماه های می ، ژوئن و جولای بوده تا آگوست ادامه یابد.