گنگستر ایرانی-کانادایی پس از تیراندازی و یازده ساعت سنگر گرفتن در خانه ای در انتاریو تسلیم پلیس شد

یکی از خلافکاران سابقه دار انتاریو پس از تیراندازی به پلیس و سنگر گرفتن در یک منزل مسکونی در شهر یورک که منجر به مداخله نیروهای ویژه پلیس تورنتو شد ، خود را به پلیس تسلیم کرد. روز جمعه حوالی ساعت 10.30 صبح یکی از مامورین پلیس حوالی خیابان بی ویوو دستور توقف به یکی از خودورهای عبوری به رانندگی انوشیروان ش. می دهد. در حین بازرسی از خودرو انوشیروان اقدام به تیراندازی می کند و از محل گریخته و به یکی از منازل مسکونی در خیابان الم وود می رود.

او در حالیکه مسلح بوده در خانه سنگر می بندد و پلیس با استفاده از نیروهای ویژه و همچنین مامورین ویژه مذاکره موفق می شود او را در ساعت 10.20 شب دستگیر کند.

انوشیروان یک بار در سال 2012 به جرم حمل و قاچاق اسلحه دستگیر شده و پس از مدتی آزاد شده بود. او باید روز دوم ژانویه در جلسه تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شود. در حال حاضر او متهم به ده جرم از جمله حمل غیرقانونی اسلحه ، خلاف رانندگی و تیراندازی به قصد مقاومت در برابر دستگیری است .