25 درصد کانادایی ها در محل کار مورد آزار جنسی قرار گرفته اند

harras2

با داغ بودن ماجرای ژیان قمشی و مطرح شدن اتهام آزار جنسی یکی از کارکنان سی بی سی در محل کار توسط مجری سابق برنامه پرطرفدار Q، شرکت انگس رید دست به نظر سنجی با این سوژه در سطح کانادا زده است .

بنا بر این نظر سنجی  به طور متوسط بیش از 25 درصد مردان و زنان در کل کانادا تجربه آزار جنسی را در محل کارشان داشته اند.

این آماربرای زنان به 43 درصد و برای مردان به 12 درصد میرسد و به این ترتیب زنان تقریبا چهار برابر مردان در معرض آزار جنسی هستندو

یک پنجم این زنان اشاره کردند آزار جنسی در مورد آنها چیزی بیشتر از صحبت و آزار کلامی بوده و از تماس جنسی تا برخورد جدی بخشی از بدن شخص معترض با بدن آنها متغیر بوده است.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد اکثر این موارد هرگز مطرح نمی شوند و از هر 5 زن مورد آزار قرار گرفته تنها یک تن آن را به مسئولان ارشد گزارش می دهد و باقی ترجیح می دهند خودشان به شیوه ای مناسب با موضوع برخورد کنند.

دلایل دیگر آنها برای عدم گزارش بیشتر ترس از دست دادن کار و یا عدم در دست داشتن مدرک در این زمینه است.

این نظرسنجی در بین 1500 کانادایی بالای 20 سال در 9 استان صورت گرفته است.