پرستار خصوصی ایرانی -کانادایی متهم به آزار جنسی بیماران سالمند شد

toronto-mackenzie-richmond-hill-hospital

به گزارش پلیس منطقه یورک در انتاریو ، شجاع الدین محمد زاده پرستار سابق بیمارستان ریچموند هیل پس از آن که بخاطر شکایت چند بیمار مسن زن مبنی بر آزار جنسی از این محل اخراج شد ، از سوی مرکز مراقبت از سالمندان به عنوان پرستار خصوصی به کار گرفته شده و در آن زمان هم دست کم به دو مورد آزار جنسی دست زده است .

محمد زاده 51 ساله اکتبر سال گذشته از بیمارستان مکنزی اخراج شد .

مسئولان بیمارستان گزارشهایی مبنی بر تماسهای نامناسب او با بدن چهار تن از بیماران مسن زن دریافت کرده بودند .

اما با این وجود وی در دسامبر گذشته در مرکز غیرانتفاعی مراقبت از سالمندان یورک استخدام شد و برای کمک به سالمندان ساکن آپارتمانهای شهرک اوروآ به کار گرفته شد.

بخشهایی از تحقیقات پلیس که پس از مصاحبه با کارکنان بیمارستان محل کار سابق محمدزاده ، کارکنان مرکز مراقبت از سالمندان ، قربانیان و خانواده های آنها تنظیم شده ، از سوی سی بی سی منتشر شده است هر چند که این اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده اند.

در یکی از این گزارشها آمده محمد زاده در حالیکه رو تشکی را مرتب می کرده به اندام تناسلی زن سالمند دست زده و این زن معتقد است او قطعا از روی عمد این کار را انجام داده است .

در موhردی دیگر در بیمارستان مکنزی ، او سینه های زن سالمندی را که قادر به صحبت کردن نبود مالیده است و به اندام تناسلی زن دیگری هم دست درازی کرده است .

دختر یکی از قربانیان در بیمارستان تاکید می کند که او و خانواده اش هنوز در شوک روحی از این مسئله به سر می برند و با این قضیه کنار نیامده اند.

محمد زاده در سال 2012 به عنوان پرستار از ایران به کانادا مهاجرت کرده است .

او در بازجویی های پلیس تماس با بدن این افراد را می پذیرد ولی اشاره کرده که این برخوردها سهوی بوده و عمدی در کار نبوده است چرا که او در حال تمیز کردن بیماران بوده و کادر بیمارستان قصد دارند چهره ای هیولا وار از او ارائه کنند.

بیمارستان مکنزی به سی بی سی گفت به این خاطر پلیس را در جریان تخلفات محمد زاده نگذاشته بود که قربانیان و خانواده های آنها اجازه فاش کردن اطلاعات شان را به بیمارستان نداده بودند و بیمارستان هم نمی توانسته حقوق شخصی آنها را زیرپا گذاشته و مراتب را به پلیس گزارش دهد.

پلیس یورک تنها زمانی تحقیقات را آغاز کرد که دختر یکی از قربانیان شکایتی شخصی علیه محمد زاده تنظیم کرد.