کلیپ زورگیری مسلحانه از توریست ونکووری در بوینس آیرس

gopro-robbery

یک توریست ونکووری که در خلال سفر به دور جهان به بوینس آیرس پایتخت آرژانتین سفر کرده ، موفق شد تا کل زور گیری مسلحانه را با استفاده از دوربینی که روی کلاهش نصب شده بود ، ضبط کند.

آلکس هکسلی که همراه با دوستش تصمیم گرفته اند قبل از 30 سالگی به 195 کشور جهان سفر کنند  ، با آرامش در یکی از محله های بوینس آیرس دوچرخه سواری می کرد که ناگهان

موتورسواری جلوی او را با اسلحه گرفته و از او می خواهد که کوله پشتی اش را به او بدهد  اما ……….