77درصد کانادایی ها از کاندیدایی با وعده های انتخاباتی ترامپ در کانادا حمایت می کنند

نظرسنجی اخیر گلوبال نیوز که با همکاری موسسه ایپسس صورت گرفته ،حکایت از نارضایتی کانادایی ها از نتیجه انتخابات اخیرآمریکا و البته حمایت آنها از اجرای سیاستهای اصلی انتخاباتی ترامپ درکانادا دارد !!

حدود 70 درصد از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی تاکید کرده اند از پیروزی ترامپ ناخوشنود هستند و فقط یک سوم آنها اشاره کرده اند به اجرای سیستم الکترال آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای انعکاس نظرمردم اعتماد دارند.

البته 67 درصد پاسخ دهندگان هم اشاره کرده اند خشم و نارضایتی بخشی از مردم آمریکا  از شرایط فعلی که منجر به پیروزی ترامپ شد را درک می کنند.

تاکتیک های انتخاباتی ترامپ و وعده هایی که او به هوادارانش در جریان مبارزه انتخاباتی داد اما برای کانادایی ها هم جالب است و 77 درصد پاسخ دهندگان عنوان کردند در صورت طرح در کانادا از آنهاحمایت خواهند کرد. این عده موافقتشان را با حمایت از کاندیدای سیاسی  اعلام کردند که برنامه مشخصی برای کنترل سخت گیرانه مهاجرت ، بررسی قراردادهای تجاری همچون نفتا و کسب اطمینان از تامین منافع کانادا ، تغییر اولویتهای سیاسی دولت از توسعه برنامه های بین المللی به در نظر گرفتن اولویتهای داخلی و رفع مشکلات کانادا و برخورد قاطعانه تر با مجرمین و تبهکاران داشته باشد.

البته کلی لیچ از کاندیداهای رهبری حزب محافظه کار با بهره برداری از شرایط فعلی ، وعده داده در صورت کسب رهبری حزب محافظه کار پیام فعلی ترامپ را به کانادا بیاورد!!

ولی برنامه های سفر کانادایی ها به آمریکا هم ظاهرا تحت تاثیر انتخاب ترامپ قرار گرفته است .

نیمی از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی عنوان کرده اند در اولین سالهای ریاست جمهوری ترامپ تا حد امکان از سفر به آمریکا خودداری می کنند. در مقابل 60 درصد هم تاکید کرده اند نباید برای آمریکایی هایی که بخاطر حضور ترامپ در کاخ سفید به کانادا مهاجرت می کنند تسهیلات ویژه ای قائل شد.

در نهایت 49 درصد پاسخ دهندگان عنوان کرده اند انتخاب ترامپ بر امنیت آمریکا تاثیر منفی خواهد داشت و 47 درصد معتقد هستند حضور او می تواند بر روابط آمریکا و کانادا هم اثر بدی داشته باشد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها