40 ماه زندان برای فردی که سالنهای ماسونها در ونکوور را با این باور که فراماسون ها «ذهن مردم را کنترل می کنند»، آتش زد

مردی که به پلیس گفته بود “در ماموریت شناسایی ایلومیناتی” بسر می برده است، در یک پرونده آتش‌سوزی عمدی در مترو ونکوور به 40 ماه زندان محکوم شد.

بنجامین اوریون کارلسون کولمن روز دوشنبه پس از اعتراف به جرم آتش‌سوزی که یک سالن ماسونی را صبح روز 30 مارس 2021 ویران کرد و به دو سالن دیگر هم آسیب رساند، محکوم شد.

قاضی لارا بیکن در صدور حکم خود خاطرنشان کرد دادگاه شنیده است که کولمن نظریه هایش مبنی بر اینکه فراماسون ها “از کنترل ذهن مردم بهره می برند” را به پلیس گفته و آتش افروزی ها روش او برای جلب توجهات به اعتقاداتش مبنی بر اینکه “ارواح تاریک و شر دخیل هستند”، بود.

قاضی بیکن گفت که به نظر می رسید عامل اصلی “روان پریشی ناشی از مصرف مواد مخدر” از جمله اکستازی و ماری جوانا باشد.

وکیل او گفت کلمن که هیچگونه سابقه کیفری قبلی نداشته، مسئولیت کامل اقدامات خود را برعهده می گیرد.

قاضی در حکم خود خاطرنشان کرد که این حکم با درنظر گرفتن پیشینه بومی کولمن صادر شده است . 

کولمن در ماه سپتامبر به سه اتهام وارد کردن خسارت عمدی یا با بی احتیاطی از طریق آتش سوزی یا انفجار به دو سالن در نورث ونکوور و یکی در ایست ونکوور که بیش از 2.5 میلیون دلار خسارت زده بود، اعتراف کرد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها