2دوز واکسن فایزر و آسترازنکای کووید19 در برابر واریانت دلتا موثر است

یک مطالعه جدید نشان می دهد که دو دوز واکسن فایزر بیونتک یا آکسفورد آسترازنکای کووید19 در برابر واریانت به شدت مسری دلتای ویروس کرونا تقریبا به همان اندازه موثر است که در برابر واریانت غالب آلفای قبلی بود.

مقامات رسمی می گویند واکسن ها در برابر نوع دلتا که اکنون نوع غالب در سراسر جهان است، بسیار موثر هستند؛ گرچه این مطالعه تکرار کرد که یک بار تزریق واکسن برای محافظت بالا کافی نیست.

این تحقیق در ژورنال پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.

تیم تحقیقاتی دریافت که دو دوز واکسن فایزر 88درصد در پیشگیری از بیماری علامت دار از گونه دلتا موثر است، در حالی که به همان نسبت گزارش شده قبلی 93.7درصد در برابر نوع آلفا موثر است.

دو دوز واکسن آسترازنکا 67درصد در برابر واریانت دلتا موثر بود؛ بالاتر از 60درصدی که در ابتدا گزارش شده بود و در مقایسه با برآورد اولیه 66درصد اثربخشی، 74.5درصد در برابر واریانت آلفا موثر بود.

 

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها