عملیات بازسازی ایستگاه یونیون تورنتو پس از ده سال بالاخره به پایان رسید!

نوسازی ایستگاه یونیون 6 سال بیشتر از حد انتظار و تقریبا 200میلیون دلار بیشتر از بودجه اولیه زمان و هزینه برد اما حالا بالاخره به پایان رسیده است.

شهردار جان توری صبح روز سه شنبه هنگامی که در گذرگاه بازسازی شده خیابان بِی که برای اولین بار از سال 2015 به روی مسافران باز شده ایستاده بود، این خبر را اعلام کرد.

در ابتدا قرار بود معبر جدید طی دو سال به اتمام برسد اما تعدادی از مسائل پیش بینی نشده منجر به عقب نشینی مکرر در جدول زمانی شد.

مساحت محصول نهایی بیش از 60000 فوت مربع و بیش از دو برابر اندازه قبلی است. همچنین به یک منطقه خرده فروشی جدید با بیش از 36000 فوت مربع متصل می شود.

نوسازی ایستگاه یونیون در سال 2010 آغاز شد و در ابتدا قرار بود تا سال 2015 به پایان برسد اما این پروژه با مشکلات زیادی روبرو بود، از جمله اختلافات متعدد با پیمانکاران و تأخیرهای بعدی ناشی از شروع همه گیری کووید19.

هزینه های قابل توجهی نیز در ارتباط با بازسازی وجود داشت که بودجه اولیه را از 640 میلیون دلار هنگام شروع کار در سال 2010 به 824 میلیون دلار رساند.

با این حال توری روز سه شنبه اصرار داشت که محصول نهایی در نهایت “سرمایه گذاری خوبی” برای مودیان مالیاتی خواهد بود.

این شهر می گوید که بازسازی ها با افزودن 160000 فوت مربع فضای خرده فروشی جدید، یک فودکورت جدید در گذرگاه یورک و یک سالن و استراحتگاه بازسازی شده  VIA railبه طور موثری فضای ورودی برای مسافران هر روزه GO Transit را سه برابر کرده است.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها