وقتی راننده بدنبال خودرویش در بزرگراه می دود(فیلم)

راننده ای در سویس با ارتکاب همزمان چند خلاف شاید برای مدتی گواهینامه اش را از دست بدهد.

این راننده گویا خودرویش را در کنار بزرگراه پارک کرده و مشغول صحبت کردن با دوستی شده بود که ناگهان خودرو در سرازیری بزرگراه راه افتاده و در مسیر خودروها قرار می گیرد.

راننده بدون توجه به ترافیک پشت سر دویده و سعی می کند با رسیدن به خودرو آن را هدایت کند.

به گفته پلیس سویس با اینکه رانندگان زیادی شاهد این ماجرا بوده اند ، اما کسی آن را به پلیس گزارش نکرد!

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها