معترضان به سمت ترودو سنگریزه پرتاب کردند اما رهبر لیبرال در برابر “اوباش ضد واکسن” سر خم نخواهد کرد

جاستین ترودو گفت سیاست های بهبود همه گیری او طبق خواسته های گروهی که “اوباش ضد واکسن” می نامد؛ از جمله عده ای که روز دوشنبه سنگریزه به سمت رهبر لیبرال پرتاب و رویدادهای کمپین انتخاباتی اش را در هفته های اخیر دچار مشکل کرده اند، شکل نمی گیرد. 

ترودو اظهارات خود را در یک کارخانه فولاد در ولند اونتاریو بیان کرد، جایی که متعهد شد در صورت انتخاب مجدد دولتش در 20 سپتامبر، حمایت همه جانبه از کارگران و مشاغل را گسترش دهد.

جمعیتی پر سر و صدا متشکل از چند ده نفر حین صحبت ترودو در داخل ساختمان خارج از دروازه تاسیسات جمع شدند و عصبانیت خود را از واکسن های کووید19 و اقدامات همه گیری ابراز کردند. گروه مشابهی شب گذشته در توقف کوتاه کمپین در نیومارکت اونتاریو حاضر شدند و به داوطلبان لیبرال، حامیان و حتی خود رهبر حزب در حالی که با مردم دست می داد و به آن ها سلام می کرد، با صدای بلند ناسزا گفتند.

ترودو روز دوشنبه گفت که هنگام مواجهه با گروه تهاجمی “نمی تواند عقب نشینی کند” زیرا تلاش می کند تا کشور را در موج چهارم وخیم همه گیری کووید19 هدایت کند.

او گفت: «بله، یک جریان حاشیه ای کوچک در این کشور وجود دارد که عصبانی است، به علم اعتقاد ندارد و با حملات نژادپرستانه و زن ستیزانه به شدت انتقاد می کند.»

«اما کانادایی ها، اکثریت قریب به اتفاق کانادایی ها، نماینده آنها نیستند و من می دانم که به آن صداها، آن گروه های علاقه مند خاص، آن معترضان –من حتی نمی خواهم آنها را معترض بنامم، آن دسته از اوباش ضد واکسن– اجازه نخواهند داد دیکته کنند که این کشور چگونه از این همه گیری عبور می کند.»

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها