شهروندی عضو سابق نازی ها درکانادا برای چهارمین بارلغو شد

وکیل یکی از اعضای سابق جوخه مرگ نازی ها خبر داد شهروندی موکل 93 ساله اش برای چهارمین بار توسط دولت فدرال لغو شده است.

رونالد پولتون به خبرگزاری فرانسه گفت دولت بار دیگر تصمیم گرفته تا از هلموت اوبرلاندر ساکن واترلو در انتاریو سلب شهروندی کند. این اتفاق برای چهارمین بار رخ می دهد و اوبرلاندر در سه مورد قبلی موفق شد رای دادگاه را برگرداند.

پولتون تاکید کرد موکلش برای چهارمین بار دست به این کار خواهد زدوبه موفقیت خود مطئمن است .

اوبرلاندر که در اکراین متولد شده ، یکی از اعضای جوخه مرگ Ek 10a نازیها بود که در جریان عملیات ارتش آلمان در شرق اروپا ، در مناطق اشغالی دست به کشتار می زدند. اوبرلاندر مدعی شده او در سالهای عضویتش از 1941 تا 1943 تنها مترجم این نیروها بوده و در کشتار به هیچ عنوان شرکت نداشته است.

او که در انتاریو برای چند دهه به ساخت و ساز مسکن مشغول بوده در سال 1954 وارد کانادا شد و شش سال بعد شهروندی خود را دریافت کرد. او در آن زمان اطلاعات مربوط به عضویت خود در ارتش نازی و حتی مشارکتش در جنگ را فاش نکرده بود.

وزارت مهاجرت وشهروندی دربیانیه ای اعلام کرده دولت قصد دارد کشور را از وجود جنایتکاران جنگی که علیه بشریت مرتکب جرم شده اند ، پاک کند.

اوبرلاندر از سال 1995 برای حفظ شهروندی اش مبارزه حقوقی می کند  و تاکید کرده زمانی که 17 سال داشته به اجبار به عضویت نازی ها در آمده و در آن زمان تخطی از این قضیه می توانست منجر به مرگ او شود.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها