بیش از نیمی از کارکنان کانادایی حداقل یک روز هفته با وجود احساس ناخوشی کار می کنند

یک گزارش جدید نشان داده است که بیش از نیمی از کارکنان کانادایی حداقل یکبار در هفته با وجود احساس ناخوشی کار می کنند؛ روندی که کارشناسان LifeWorks می گویند باعث کاهش بهره وری در محل کار و کاهش سلامت روانی کارکنان می شود.

بر اساس شاخص ماهانه سلامت روان LifeWorks که روز چهارشنبه منتشر شد، 54 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که حداقل یک بار در هفته کار خود را در حالی که از نظر جسمی یا روانی احساس ناخوشی می کنند، انجام می دهند.

این گزارش نشان داد که نمرات سلامت روانی در میان این کانادایی ها “به طور قابل توجهی پایین تر” از کسانی است که گزارش می دهند حین ناخوشی هرگز کار نکرده اند.

علاوه بر این، 64 درصد از والدین گزارش داده اند که هنگام احساس ناخوشی حداقل یک روز در هفته کار می کنند.

حضور کاری که به حضور کارکنان سر کار هنگام ناخوش احوالی اطلاق می شود، یکی از معضلات محل های کار قبل از پاندمی بود. با این حال پائولا آلن، لیدر جهانی می گوید کووید19 نگرش ها را نسبت به این موضوع تغییر داده و باعث می شود کارفرمایان از افزایش تعداد کارکنانی که در ناخوشی کار می کنند بیشتر آگاه شوند. طبق گزارشLifeWorks ، 73 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند قبل از همه گیری، احساس تعلق و پذیرش در محل کار را داشتند، در حالی که تنها 65 درصد در ماه گذشته همین احساس را داشتند.

این گزارش نشان داد که 68 درصد از کارکنانی که در محل کار فعالیت می کنند نسبت به افرادی که در خانه یا هر دو جا کار می کنند احساس تعلق خاطر بیشتری دارند.

به گفته LifeWorks در بین افرادی که به صورت تمام وقت از خانه کار یا زمان خود را بین خانه و محل کار تقسیم می کنند، احساس تعلق و پذیرش از 73 درصد قبل از پاندمی به 61 درصد کاهش یافته است.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها