با افزایش هزینه های زندگی تعداد مراجعه کنندگان به بانکهای غذا در کانادا بیست درصد بیشتر شد

یک گزارش جدید می‌گوید به دلیل افزایش هزینه های زندگی و اختلالات اقتصادی مداومی که در ماه های آینده مشتریان جدید بی شماری را تهدید می کند، بانک‌های مواد غذایی در کانادا شاهد افزایش چشمگیر بازدیدکنندگان در طول پاندمی کووید19 بوده‌اند. 

این یافته ها در گزارش تازه منتشر شده HungerCount 2021 از بانک مواد غذایی کانادا آمده که تقریبا تمامی 4750 بانک مواد غذایی و سازمان های اجتماعی کانادا را مورد بررسی قرار داده است. این اولین نگاه جامع به کاربرد بانک مواد غذایی در سراسر کشور قبل از پاندمی کووید19 است.

دیوید آرمور، مدیرعامل بانک غذایی کانادا گفت: «ما شاهد قیمت های بالای مواد غذایی و قیمت های بالای مسکن هستیم، شاهد عقب نشینی پیش بینی شده دولت و ادامه نرخ بالای بیکاری در طول پاندمی کووید هستیم.»

«با همه این عوامل، ما شاهد افزایش واقعا بالایی در تقاضا هستیم و بانک های مواد غذایی برای افزایش قابل توجه در ماه های آینده آماده می شوند.»

این گزارش نشان می دهد که این پاندمی چگونه گرسنگی را در کانادا تشدید کرده و مدافعان اکنون خواستار بازنگری اساسی در شبکه امنیت اجتماعی کشور برای کاهش فقر و ناامنی غذایی هستند.

این گزارش می گوید کانادایی ها در مارس 2021، 1.3 میلیون بازدید از بانک های مواد غذایی داشته اند که 20.3 درصد نسبت به مارس 2019 افزایش یافته است و شدیدترین افزایش از زمان رکود اقتصادی سال 2008 محسوب می شود. (بانک مواد غذایی کانادا می گوید که به طور مداوم از ماه مارس بعنوان معیار مقایسه استفاده می کند، زیرا یک ماه “غیر استثنایی، بدون الگوهای قابل پیش بینی مصرف زیاد یا کم است.”)

بانک های مواد غذایی به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تورنتو تحت فشار قرار گرفتند؛ با بیش از یک چهارم استفاده از آنها به میزان بیش از دو برابر در مقایسه با سال های گذشته.

این گزارش می‌گوید اکثر کسانی که از آن بازدید کرده‌اند این کار را در نتیجه بیکاری مرتبط با پاندمی انجام داده‌اند، همراه با افرادی از جوامع نژادی که بخش بزرگی را تشکیل می‌دهند.

در عین حال گزارش نشان داد بانک‌های مواد غذایی در مراکز شهری کوچکتر احتمالا افراد دارای معلولیت و مسن بیشتری را در جستجوی غذا می بینند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها