افزایش 12 درصدی فروش مسکن در ونکوور در ماه گذشته

هیئت مدیره املاک ونکوور می گوید فروش خانه در نوامبر تقریبا 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است زیرا تقاضا همچنان از عرضه پیشی می گیرد.

هیئت مدیره بی سی می گوید فروش در ماه به 3,428 خانه رسیده که از تعداد 3,064 خانه در نوامبر گذشته افزایش یافته اما از 3,494 در اکتبر 2021 کاهش یافته است.

هیئت مدیره می گوید فروش ماه گذشته 33.6 درصد بیشتر از میانگین 10 ساله نوامبر بوده است.

تعداد خانه های فهرست شده برای فروش در مترو ونکوور در ماه گذشته به 7144 خانه رسید که 35.7 درصد کاهش نسبت به 11118 خانه در نوامبر 2020 و کاهش 11.1 درصدی نسبت به 8034 در اکتبر 2021 داشت.

قیمت معیار برای یک خانه در منطقه به 1,211,200 دلار رسید که نسبت به نوامبر گذشته 16 درصد و نسبت به اکتبر 2021 یک درصد افزایش داشته است.

اقتصاددان هیئت مدیره می گوید این ارقام نشان می دهد که فروش خانه سال را با رکوردی بی سابقه به پایان خواهد رساند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها