یک سوم بیزینس های کوچک کانادایی تنها یک ماه با ورشکستگی فاصله دارند

برخی از صاحبان بیزینس در کانادا از دولت خواسته اند در روش پرداخت کمکهای مالی به کانادایی ها تجدید نظر کند. آنها می گویند بهترین شیوه برای تزریق پول به اقتصاد ، پرداخت سوبسید به بیزینس ها است تا آنها بتوانند کارکنانشان را در استخدام نگاه دارند . این شیوه تفاوت زیادی با روش پرداخت بیمه بیکاری دارد که قرار شده از سوی دولت در پیش گرفته شود.

دان کلی از فدراسیون کانادایی بیزینس های مستقل در این زمینه به سی بی سی گفت :یک سوم بیزینس های کوچک اعلام کرده اند در صورتی که میزان فروش به همین میزان پایین باشد آنها تا یک ماه دوام آورده و بعد باید برای همیشه کار را تعطیل کنند. این گروه 75 درصد یا بیشتر از درآمد ماهیانه شان را از دست داده اند و برخی حتی درآمدی ندارند.

پیشنهادی که دولت به بیزینس های کوچک داشته ، پرداخت 10 درصد حقوق کارکنان به عنوان سوبسید تا سقف 2500 دلار است ولی کلی این مبلغ را شبیه شوخی می داند و می گوید : ما انتظار داریم دولت مثل برخی از کشورهای اروپایی عمل کند برای مثال در انگلستان و دانمارک دولت بین 70 تا 80 درصد حقوق کارکنان را به صورت سوبسید پرداخت می کند . اگر رابطه کارمند و صاحب کار باقی بماند ، هر دوطرف به ادامه فعالیت امیدوار می شوند.

مشکل دیگر آنجاست که این کمک 10 درصدی هم شامل حال تمامی بیزینس ها نمی شود و تنها بیزینس هایی که  incorporated هستند می توانند برای آن درخواست کنند و بیزینس های sole proprietorship از دریافت آن محروم هستند. این در حالی است که اکثر بیزینس های کوچک بخاطر محدودیت سرمایه و شیوه کار ، sole proprietorship هستند !!

نکته مهم دیگر سرعت پرداخت بیمه بیکاری به متقاضیان است . در حالی که نزدیک به یک میلیون نفر برای دریافت بیمه بیکاری تقاضا کرده اند ، برای صاحبان بیزینس های کوچک این سوال مطرح است که کارکنان شان ( در صورت موفق بودن در پر کردن فرم تقاضا) چه زمان کمک مالی را دریافت می کنند . کارشناسانی که موافق اقدام دولت در کمک مالی به افراد از طریق بیمه بیکاری هستند ، مطرح می کنند که در صورت پرداخت پول به لیست کارکنان شرکتهای کوچک ، امکان تقلب و فهرست سازی به سادگی وجود دارد و در این صورت مشخص نیست که مبالغ پرداخت شده به دست افراد نیازمند برسد. ولی بهرحال نکته اینجاست که ابهام در زمان پرداخت به نزدیک به یک میلیون درخواست کننده بیمه بیکاری می تواند استرس زیادی به این گروه از فعالین چرخ اقتصادی کانادا وارد کند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها