برنامه کانادا برای افزایش تقریبا صددرصدی پذیرش پناهندگان و تسریع رسیدگی به پرونده های اقامت دائم در سال جاری

مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت امروز در یک کنفرانس خبری از برنامه هایی برای تسریع درخواست ها و افزایش تعداد پناهجویانی که به کانادا می آیند خبر داد.

او گفت امسال این کشور  تعدادپناهندگان   پذیرفته شده را از 23،500 به 45،000 نفر افزایش می دهد و همچنین روند رسیدگی به درخواست های اقامت دائم را سرعت می بخشد.

بیش از 40،000 فرد تحت حمایت و خانواده های آنها در کانادا زندگی می کنند و در انتظار اقامت دائم هستند. در سال جاری تاکنون 17900 نفر اقامت دائم دریافت کردند.

وزیر گفت: «دلیل دیگری نیز وجود دارد که چرخ کانادا به خوبی می چرخد و آن کمک های خود پناهندگان به شکل های مختلف است. ما دیدیم که پناهندگان حتی در دوران همه گیری هم با جوامع جدید خود و هم کشورهایشان همکاری کردند.»

علاوه بر تسریع درخواست ها و افزایش تعداد پناهجویانی که به کانادا می آیند، مندیچینو دو طرح دیگر را نیز اعلام کرد. طرح آزمایشی تقویت مسیرهای اقتصاد پویا که در سال 2018 راه اندازی شد و به گفته این وزارتخانه نه تنها به کانادا اجازه خواهد داد که از پناهندگان بیشتری استقبال کند، بلکه تلنگری هم به نگاه “کلیشه ای به پناهندگان بعنوان قربانیان صرف” می زند.

این طرح آزمایشی استعدادها و مهارت های پناهندگان را با استقبال از جریان های مهاجرت اقتصادی، شناسایی می کند. دولت این پروژه را برای پذیرش حداکثر 500 متقاضی برای دو سال دیگر تمدید کرده است.

مندیچینو اقدامات جدیدی را برای بهبود روند آزمایشی از جمله چشم پوشی از هزینه ها و تسریع درخواست های اقامت دائم اعلام کرد.

کانادا در سال 2019 بیش از 30000 پناهجو و سال گذشته نیز بیش از 9000 پناهجو را در دوران همه گیری جهانی اسکان داده است.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها