کانادا در مسیر رسیدن به هدف بلندپروازانه 400 هزار مهاجر در سال 2021

مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت روز جمعه گفت که کانادا پس از افزودن به تعداد بی سابقه متقاضیان در ماه های ژوئن و ژوئیه امسال در مسیر دستیابی به هدف خود یعنی 401000 ساکن دائمی جدید است.

وزیر گفت کانادا در ماه جولای 39500 نفر ساکن دائم جدید داشت – تعدادی که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است – پس از 35700 نفر در ماه ژوئن که هر دو رکورد ماهانه محسوب می شوند. این میزان، کل متقاضیان 2021 تاکنون را به بیش از 184000 نفر می رساند.

مندیچینو در مصاحبه ای تلفنی گفت: «ما از جایی که انتظار داشتیم امسال در آن باشیم، جلوتر هستیم و قصد داریم شتاب اعطای اقامت دائم جدید را سرعت بخشیم. ما قصد داریم به آن هدف برسیم.»

آخرین باری که کانادا بیش از 400000 نفر را در یک سال جذب کرد، در اوایل 1900 بود. دولت اعلام کرده که امیدوار است سال آینده 411،000 نفر ساکن دائم جدید اضافه کند.

کانادا با تکیه بر برنامه هایی که به ساکنان موقت فعلی در کشور اجازه می دهد اقامت دائم را به آسانی برای رسیدن به اهداف مهاجرت خود بدست آورند، تعهد به پشتیبانی از مهاجرت را افزایش داده است.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها