چرا افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شرق کانادا به مراتب سریعتر از بریتیش کلمبیا است؟

در حال حاضر روند افزایش شمار مبتلایان در دو استان پرجمعیت انتاریو و کبک به مراتب سریع تر از بریتیش کلمبیا است . این موضوع چه در مورد شمار مبتلایان و چه در مورد کیس های بستری شده در بیمارستان صدق می کند.

در بریتیش کلمبیا در ظرف هفته گذشته منحنی کیس های فعال و یا بستری شده تقریبا صاف بوده و رشد بیماری در جامعه به نظر می رسد که لااقل برای زمان فعلی رشد شدیدی نداشته باشد. برای این قضیه چه توضیحی می شود داشت؟

دکتر بانی هنری از مسئولان ارشد بهداشت استان بریتیش کلمبیا دو عامل را در این قضیه تعیین کننده می داند: آمادگی وزارت بهداشت استان و شانس !

بریتش کلمبیا این شانس را داشته که یک اتقاق و یا رخداد که منجر به شیوع گسترده بیماری در بین جمع بزرگی از افراد شود را مثل برخی دیگر از شهرهای دنیا نداشته است.

دکتر دیوید فیزمن -استاد دانشگاه تورنتو- می گوید سیستم بریتیش کلمبیا برای کنترل بیماریهای واگیردار مدتهاست که برای سایر استانهای کشور الگو است:” آنها سیستم بهداشت عمومی موثری دارند و تمامی عوامل لازم در این استان مهیا است . در انتاریو دولت هنوز با فرهنگ بهداشت عمومی مشکل دارد. در مورد ویروس کرونا هم بریتیش کلمبیا خیلی زود برخی از اقدامات را شروع کردو ارتباط سریعی با بخشهای مختلف جامعه برقرار کرد تا بتواند پاسخ همگانی سریعی دریافت کند.”

عامل شانس بیش از هر چیزی در تفاوت زمان تعطیلات بهاره بریتیش کلمبیا با برخی استانهای کانادا به کمک مسئولین بهداشت استان آمد. در روز 12 مارس بریتیش کلمبیا نسبت به سفر غیرضروری به خارج از کانادا به ساکنین استان هشدار داد اما داگ فورد نخست وزیر انتاریو به خانواده ها گفت که بروند و خوش بگذرانند. با این وضعیت می شد پیش بینی کرد مسافرانی که از مناطق درگیر با ویروس کرونا به انتاریو برگردند ، چه شرایطی را ایجاد می کنند ولی بریتیش کلمبیا با خوش شانسی تعطیلات بهاره دیرتری داشت و تجربه دیگر استانها به ویژه کبک برای افرادی چون بانی هنری در تصمیم گیری های بعدی موثر بود.

فیزمن همچنین حضور خانم هنری و صداقت او در پاسخگویی به سوالات و شفافیت در ارائه آمار را عاملی برای تاثیر بیشتر تذکرات بهداشتی می داندو به نظر او این رفتار در قانع کردن دیگران برای مشارکت در اقدامی همگانی و در خانه ماندن بسیار موثر بود. البته نباید از یاد ببریم که تجربه خانم هنری در مواجهه با بحران سارس در تورنتو حالا به کمک او آمده است و این نکته را البته او در کنفرانس های خبری تابحال نگفته است !