نیمی از کانادایی‌ها معتقدند پاندمی به شدیدترین حالت خود در کشور رسیده

نیمی از کانادایی‌ها می‌گویند کشور در حال تجربه کردن بدترین حالت پاندمی است؛ در حالی که تقریباً همین میزان مراجعه به دوستان یا اقوام در تعطیلات گزارش شده است.

طبق نظرسنجی جدید Leger و انجمن مطالعات کانادایی که برای مطبوعات کانادا انجام و سه‌شنبه منتشر شد، دقیقاً 50 درصد از پاسخ‌دهندگان به سوال‌های این نظرسنجی گفتند که کانادا اکنون در حال تجربه بدترین وضعیت بحران است. 30 درصد دیگر گفتند بدترین وضعیت هنوز در راه است و 10 درصد هم معتقد بودند بدترین وضعیت را پشت سرگذاشته‌ایم. 

نگاه خوشبینانه مبنی بر این که کانادا از اوج همه‌گیری بیماری عبور کرده با افزایش سن کاهش می‌یابد. پاسخ دهندگانی که سن آنها بین 18 تا 34 سال بود تقریباً به دو قسمت مساوی تقسیم شده بودند که از میان آنها 21 درصد گفتند بدترین وضعیت پیش رویمان است و 19 درصد هم معتقد بودند این اتفاق پیشتر رخ داده است. در میان افراد بالای 55 سال ، 36 درصد بر این باور بودند که بدترین وضعیت در آینده رخ می‌دهد در حالی که فقط چهار درصد از این سن معتقد بودند بدترین وضعیت پشت سر گذاشته شده است. 

از نظر منطقه‌ای، بیشترین نگاه خوش‌بینانه در مانیتوبا و ساسکاچوان مشاهده شد و 23 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که بدترین وضعیت در پیش روست و 15 درصد گفتند که این اتفاق را پشت سر گذاشته‌ایم. بیشترین بدبینی هم در کبک دیده شد و وضعیت بدترین حالت بحران پیش روست 35 درصد و پشت سر گذاشتن بدترین حالت 8درصد پاسخ‌ها را به خود اختصاص داد. 

باوجود اینکه کبکی ها بیشتراز سایر کانادایی ها نسبت به  بدتر شدن پاندمی در آینده نزدیک هراس دارند ولی در عین حال  پاسخ دهندگان در این استان کمترین احتمال را می دهند که خودشان بخواهند به کووید 19 مبتلا شوند. 

در پاسخ به این سوال که چقدر از احتمال ابتلا به ویروس ترسیده‌اند و ابتلا را ممکن می دانند، 46 درصد از کبکی‌های شرکت کننده در نظرسنجی اظهار کردند «بسیار» یا «تا حدی» ترسیدهاند. این میزان پایینترین سطح در میان همه مناطق کانادا بود. 

در سراسر کشور، این رقم 61 درصد را به خود اختصاص داد و در این میان 18 درصد از پاسخ دهندگان گفتند بسیار ترسیدهاند و 41 درصد هم گفتند تا حدودی ترسیده‌اند. این ترس در انتاریو با 69 درصد و آتلانتیک کانادا با 67 درصد بیشترین میزان را دربرگرفت. 

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها