نیمی از ونکووری‌ها حاضرند برای محل کار نزدیک تر ،حقوق کمتری بگیرند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد بیش از نیمی از مترو ونکووری‌ها می‌گویند حاضرند حقوق کمتری دریافت کنند اگر بتوانند شغلی نزدیک‌تر به خانه‌شان پیدا کنند.

شرکت ریسرچ در این منطقه از 700 نفر سوال پرسید و 51 درصد از آن‌ها گفتند حاضرند به ازای حمل‌و‌نقل کمتر از حقوق‌شان زده شود. سه نفر از هر چهار نفر گفتند کارفرما را بر اساس موقعیت محل کار انتخاب می‌کنند و 81 درصد گفتند زندگی کردن نزدیک‌تر به محل کار برای‌شان یک اولویت است. علاوه بر این، 55 درصد گفتند اگر یک شغل جدید دورتر از خانه فعلی‌شان پیدا کنند حاضرند نقل مکان را در نظر بگیرند.

اما از آن طرف، ظاهرا بیشتر افرادی که مجبور هستند هر روز صبح و بعد از ظهر سفر کنند برای‌شان خیلی اهمیتی نداشت. 68 درصد از آن‌ها سفرشان را «خوشایند» تلقی کردند و کمتر از یک سوم از آن‌ها گفتند این کار «آزاردهنده» است.

ماریو کانسکو رییس و مدیر عامل شرکت ریسرچ گفت: «نحوه حمل‌و‌نقل نقشی کلیدی در تعریف کردن برداشت مسافران مترو ونکوور دارد. آن‌هایی که به سمت محل کار یا مدرسه رانندگی می‌کنند بیشتر می‌گویند حمل‌و‌نقل‌شان حالا بدتر از سال 2014 است (31 درصد) چون این سهم در میان ترانزیتی‌ها 19 درصد است».

آن‌هایی که گفتند سفرشان خوشایند است به این نکته اشاره داشتند که می‌توانند در حین سفر کنترل سرگرمی‌شان را در دست داشته باشند، میزان ترافیک‌شان قابل مدیریت است و می‌توانند در حین سفر کمی کار انجام بدهند. افراد در دیگر سوی طیف گفتند دلیل راضی نبودن‌شان ترافیک، مواجهه با رانندگان بد و شلوغی ترانزیت عمومی است.

تقریبا نیمی از مسافران (48 درصد) گفتند انتخاب ایده‌آل‌شان برای رسیدن به مدرسه یا محل کار رانندگی است و 28 درصد گفتند حمل‌و‌نقل عمومی را انتخاب می‌کنند. تنها 7 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند ترجیح می‌دهند دوچرخه‌سواری کنند.