مقام ارشد بهداشت فدرال: با افزایش موارد ابتلا به« واریانت دلتا»، کانادا در آغاز موج چهارم قرار دارد

مدل سازی جدید ملی که روز جمعه منتشر شد، هشدار می دهد که کانادا به سمت موج چهارم  کووید19 پیش می رود، اما شدت مجدد این بیماری بستگی به تعداد افرادی دارد که کاملا واکسینه شده اند.

مدل سازی خاطر نشان می سازد  کشور شاهد افزایش موارد جدید ابتلا به کووید19 است و اگر میزان تماس افراد محدود نشود ،طی مدتی کوتاه  هزاران  مورد دیگر از ابتلا در سطح کشور خواهیم داشت. 

تصویر جدید از مسیر همه گیری کانادا نشان دهنده تهدید جدی واریانت بسیار مسری دلتاست و خطر عدم واکسیناسیون ممکن است کشوری که در موج چهارم بیماری قرار دارد را تهدید کند.

دکتر ترزا تام، افسر ارشد بهداشت عمومی گفت: «پیش بینی به روز شده بلندمدت تر نشان می دهد که چگونه مسیر همه گیری تا اوایل سپتامبر تکامل می یابد. این نشان می دهد که ما در آغاز موج چهارم گونه دلتا هستیم، اما این مسیر به افزایش مداوم پوشش واکسیناسیون کامل، زمان بندی، سرعت و میزان بازگشایی بستگی دارد.»

داده های جدید پیش بینی می کند که در کوتاه مدت تعداد موارد ابتلا همچنان افزایش یابد؛ به این معنی که کشور می تواند در طول هفته آینده بین 2700 تا 11800 مورد جدید را مشاهده کند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها