عقرب یک دانشجو را در پرواز تورنتو به کلگری نیش زد

خانمی که در پروازی از تورنتو به کلگری در روز بیست‌وششم فوریه در یکی از هواپیماهای ایرترنزت با فاصله کمی پیش از فرود آمدن هواپیما توسط عقربی نیش زده شد، اصلا نمی‌توانست باور کند چنین اتفاقی افتاده است.

کوین مالتایس اهل یوکون و در آلبرتا مشغول تحصیل است. او در آخرین ساعت از یک پرواز چهار ساعته بود که متوجه حسی آزاردهنده در ناحیه پایین کمر خود شد. او گفت «اول فقط آن را نادیده گرفتم» چون فکر کرده بود سیستم تعبیه هوای هواپیما چنین اثری گذاشته است.

او ادامه داد: «اما درست به محض اینکه چراغ‌ها دوباره خاموش شدند ونزدیک به زمان فرود هواپیما شدیم، دردی بسیار شدید در محدوده پایین کمرم حس کردم و با خودم گفتم خدایا چیزی من را گاز گرفت.»

او گفت حسابی آشفته شده بود اما نمی‌توانست کمربندش را باز کند چون هواپیما داشت فرود می‌آمد. وی افزود: «چراغ‌ها روشن شد اما من چیزی ندیدم. پشت سرم روی صندلی را نگاه کردم و متوجه شدم که عقربی در پشت صندلی  حرکت می کند.»

او گفت کمربند را پاره کرد و در حالیکه روی دسته صندلی‌اش نشسته بود به عقرب زل ‌زد، چون باید در ذهنش پردازش می‌کرد که چه اتفاقی افتاده است. وی گفت: «یک عقرب روی لباسم بود و 30 دقیقه گذشته را روی کمرم گذرانده بود. چیزی حدود چهار اینچ بود».

کوین از یکی از خدمه پرواز خواست ببیند چه اتفاقی دارد می‌افتد. او گفت خدمه پرواز در ابتدا یک بسته آدامس پیدا کرد و گفت این بوده که نیشش زده اما دوباره چک کرد و بالاخره عقرب را بین صندلی‌ها دید.

نیروهای اورژانس مالتایس را از پرواز به بیرون اسکورت کردند و گفتند او آسیبی ندیده است.

ایرلاین تایید کرد پس از اینکه تمام مسافران از هواپیما خارج شدند، عقرب پیدا و تحویل مسئولان فرودگاه شد. ایرلاین اعلام نکرد عقرب احتمالا از کجا وارد هواپیما شده است و هنوز مشخص نیست چطور با خانم مالتایس در این مورد کنار آمده است !