صدها نفر با ارائه تست کووید19 تقلبی و گواهی واکسن جعلی تلاش کرده اند وارد کانادا شوند

آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) می گوید از افرادی که قصد ورود به این کشور را داشتند صدها مورد مشکوک به نتایج تست کووید19 و سوابق واکسیناسیون جعلی را رهگیری کرده است.

تا 31 اکتبر مقامات مرزی با 374 مورد مشکوک به نتایج تست کووید19 جعلی در مبادی ورودی – 160 مورد در فرودگاه‌ها و 187مورد در گذرگاه‌های زمینی – مواجه شدند و 92 مدرک مظنون به گواهی جعلی واکسیناسیون را رهگیری کردند.

از آنجا که آنها حق ورود دارند، کانادایی هایی که با سوابق جعلی مربوط به کووید19 وارد می شوند، همچنان اجازه ورود به کشور را دارند، اما مقامات مرزی اطلاعات خود را به آژانس بهداشت عمومی کانادا (PHAC) منتقل می کنند که توانایی بررسی و صدور جریمه را دارد. غیر کانادایی ها ممکن است از ورود منع شوند.

این آژانس گفت تعدادی از پرونده ها توسط PHAC بررسی می شود و هفت جریمه را برای نتایج مشکوک، جعلی یا تقلبی تست کووید19 از 6 ژانویه تا 12 نوامبر صادر کرد. PHAC همچنین اعلام کرد که دو جریمه برای مدارک گواهی واکسیناسیون جعلی یا تقلبی بین 6 ژوئیه و 12 نوامبر صادر کرده است.

کانادا با توجه به واریانت اومیکرون محدودیت های سفر را برای هفت کشور جنوب آفریقا اعمال کرده است. تا صبح دوشنبه، دو مورد در اتاوا و یک مورد در کبک گزارش شده بود.

جریمه اظهارات نادرست یا گمراه کننده به افسر قرنطینه، غربالگری یا بهداشت محیط 825 دلار به اضافه هزینه ها و مالیات های استانی است، در حالی که مسافرانی که مدارک جعلی ارائه می کنند ممکن است با 5000 دلار جریمه اضافی مواجه شوند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها