سرقت 300 هزار دلار جواهر در 30 ثانیه در منطقه پرتردد نیویورک(فیلم)

پلیس نیویورک در جستجوی دو سارق مسلحی است که صبح روز دوشنبه با مراجعه به جواهر فروشی Jaeger-LeCoultre در خیابان مدیسون دست به سرقت زدند.

یکی از سارقین که مسلح بود از سه کارمند جواهرفروشی خواست روی زمین دراز بکشند و سارق دوم با چکش شیشه های ویترین را خرد کرده و ساعت و جواهراتی به ارزش 300 هزار دلار را سرقت کردند.

هیچکس در این قضیه مجروح نشد.

به گزارش پلیس این نخستین بار در سالهای اخیر بود که سرقتی در این منطقه پرتردد نیویورک در ساعت 10 صبح رخ می داد.