راننده کبکی که پیش از تصادف منجر به مرگ مشغول پیامک زدن بود، چهارسال حبس گرفت!

مردی اهل کبک که محکوم به کشتن یک راننده دیگر و مجروح کردن دو نوجوان به خاطر پیامک زدن در حین رانندگی شده حالا محکوم به چهار سال زندان شده است.

مارتین کاریرس 39 ساله در حالیکه داشت در یک جاده نسبتا تاریک در مارس 2012 رانندگی می‌کرد، بیش از 30 پیغام به فردی دیگر فرستاد.

ماریا آلبانس قاضی اهل کبک با اشاره به اینکه کمپین‌های علیه پیامک زدن موقع رانندگی دارند جا می‌افتند، گفت می‌خواهد حکمش «پیغامی واضح را به عموم مردم برساند».

مرد متهم شده در ماه آوریل سال 2018 به خاطر بی‌توجهی جنایی منجر به مرگ و بی‌توجهی جنایی منجر به آسیب بدنی متهم شناخته شد و بالاخره ماه گذشته حکم خود را دریافت کرد.

کاریرس داشت در ناحیه لارنتیانس کبک در شب رانندگی می‌کرد که خودرویش به لاین مخالف رفت و با خودرو دیگری برخورد کرد. راننده خودرو دیگر پدری بود که از تمرین هاکی با پسر 13 ساله و دوست او برمی‌گشت. راننده دیگر در صحنه جان باخت و پسرش و دوست او مجروح شدند . بعد از حادثه، یکی از کارمندان اورژانس تلفن همراه کاریرس را گرفت و آن را به پلیس داد.

تحلیل داده‌های تلفن همراه نشان داد که کاریرس در حالیکه داشت رانندگی می‌کرد بین ساعت‌های 9:18 دقیقه و 9:58 دقیقه شب 34 پیامک با همسرش رد و بدل کرده است. آلبانس گفت: «تحلیل پیغام‌ها نشان می‌دهد که فرد متهم آن‌ها را به محض دریافت می‌خوانده چون به سرعت پاسخ می‌داده است. علاوه بر این، پیغام‌ها احساسی و شدید بودند.»

کاریرس ابتدا به همسرش گفت برای شب به خانه مادرش می‌رود، اما همسرش بعدا متوجه شد که کاریرس با دوست دخترش قرار گذاشته است . این باعث شد مجموعه‌ای طولانی از پیغام‌ها بین این دو فرستاده شود که در نهایت منجر به سانحه شد.