دانشجویان واکسینه نشده کبک از ورزش و سایر فعالیت ها در مدارس آموزش عالی منع می شوند

استان کبک برنامه خود را برای برگزاری یک ترم پاییزی تا حد ممکن نرمال برای دانشجویان آموزش عالی دنبال می کند، اما کسانی که کاملا واکسینه نشده اند ممکن است مجاز به شرکت در ورزش و سایر فعالیتهای فوق برنامه نباشند.

دانیل مک کان، وزیر آموزش عالی کبک از مجموعه ای از دستورالعمل ها برای بازگشت به کلاس های حضوری رونمایی کرده است.

در ماه مه وزیر گفت تازمانی که پوشش واکسیناسیون کافی تلقی شود، دانشجویان دیگر مجبور نخواهند بود در کلاس های درس فاصله فیزیکی را رعایت کنند.

مک کان در مصاحبه ای با رادیو کانادا در روز جمعه گفت که سه چهارم از دانشجویان آموزش عالی در کبک یا کاملا واکسینه شده اند یا حداقل برای نوبت دوم خود وقت تعیین کرده اند.

او گفت: «من می خواهم از دانشجویان برای پاسخگویی به تماس تشکر کنم. هرچه تعداد دانشجویانی که دو دوز واکسن زده اند بیشتر باشد، خطر شیوع بیماری کمتر خواهد بود.»

مک کان گفت جلوگیری از حضور دانشجویانی که کاملا واکسینه نشده اند در ورزش یا سایر فعالیت های داخل دانشگاه – صرف نظر از میزان واکسیناسیون در یک دانشگاه – در حال بررسی و مذاکرات با مقامات بهداشت عمومی در حال انجام است.

وزیر در بیانیه ای کتبی همچنین گفت که جزئیات بیشتر در مورد دسترسی به ورزش ها و فعالیتهای داخل محوطه زمانی مشخص می شود که دولت جزئیات سیستم پاسپورت واکسن خود را اعلام کند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها