تصاویر غم انگیز آخرین لحظات زندگی خرس قطبی گرسنه در شمال کانادا(فیلم)

خرس

تصاویر تکان دهنده تلاش خرس قطبی لاغر و درمانده برای یافتن غذا در جزیره بفین در شمال کشور دل هزاران تن از طرفداران محیط زیست در سرتاسر جهان را به دردآورد.

پل نیکلن فوتوژورنالیست مشهوری که سالهاست با نشنال جئوگرافیک کار می کند ، این تصاویر را اخیرا در شمال شرقی استان نوناوت گرفته است . در این تصاویر خرس در داخل یک قوطی فلزی به دنبال غذا می گردد ودر آخرین نمای تلخ ، چشمانش را می بندد.

نیکلن در پست اینستاگرامش اشاره می کند این صحنه هنوز روحش را آزار می دهد و در حالیکه گریه می کرد این تصاویر را ضبط کرده است .

طبق آخرین سرشماری ها حدود 16 هزار خرس قطبی در کانادا زندگی می کنند . این حیوان به عنوان یکی از گونه هایی ثبت شده که می تواند به شدت تحت تاثیر گرمایش جهانی دچار تهدید شود .

یان استرلینگ محقق زندگی خرسهای قطبی اشاره می کند بر اثر گرم شدن زمین و تغییرات جوی ، حدود 20 درصد از جمعیت خرسهای قطبی در غرب هادسن بی کاسته شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

نیکلن هم تاکید می کند این کلیپ مدرکی دیگر از تاثیر پدیده گرمایش جهانی بر زندگی خرس های قطبی ودر تصویری بزرگ تر ، کل اکوسیستم قطبی است .

My entire @Sea_Legacy team was pushing through their tears and emotions while documenting this dying polar bear. It’s a soul-crushing scene that still haunts me, but I know we need to share both the beautiful and the heartbreaking if we are going to break down the walls of apathy. This is what starvation looks like. The muscles atrophy. No energy. It’s a slow, painful death. When scientists say polar bears will be extinct in the next 100 years, I think of the global population of 25,000 bears dying in this manner. There is no band aid solution. There was no saving this individual bear. People think that we can put platforms in the ocean or we can feed the odd starving bear. The simple truth is this—if the Earth continues to warm, we will lose bears and entire polar ecosystems. This large male bear was not old, and he certainly died within hours or days of this moment. But there are solutions. We must reduce our carbon footprint, eat the right food, stop cutting down our forests, and begin putting the Earth—our home—first. Please join us at @sea_legacy as we search for and implement solutions for the oceans and the animals that rely on them—including us humans. Thank you your support in keeping my @sea_legacy team in the field. With @CristinaMittermeier #turningthetide with @Sea_Legacy #bethechange #nature #naturelovers This video is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact info@catersnews.com or call +44 121 616 1100 / +1 646 380 1615”

A post shared by Paul Nicklen (@paulnicklen) on