تصاویری از چیلی واک پس از بارش باران یخی

58

باران یخی رخدادی آشنا برای ساکنان انتاریوو کبک محسوب می شود ولی تماشای شهر یخ زده برای اهالی چیلی واک در بریتیش کلمبیا کاملا تازگی داشت.

سرمای شدید در این شهر و بارش شبانه باران ، اهالی را صبح دیروز با خودروها و درختان یخ زده مواجه کرد .

تمامی مدارس در این شهر تعطیل بود و البته  با این وضعیت حضور به موقع در محل کار برای اکثر شهروندان تقریبا غیرممکن شد!

61

57

60

59

56

55

54

53

52