ترودو دوره دوم خود را با وضعیت مالی بدتر از حد انتظار آغاز کرد

دولت نخست‌وزیر جاستین ترودو تخمین‌های بودجه‌ای جدیدی را منتشر کرده که نشان می‌دهند امور مالی فدرال در وضعیتی بسیار بدتر از حد انتظار قرار دارد، آن هم حتی پیش از اینکه لیبرال‌ها ده‌ها میلیارد دلار تعهدات کمپینی خود را آغاز کنند.

با استناد به گزارش مالی به روز رسانی شده اتاوا که توسط بیل مورنو وزیر اقتصاد منتشر شد، در حال حاضر دولت در مسیری قرار دارد که منتهی به ثبت یک کسری بودجه 26.6 میلیارد دلاری در سال جاری و یک کسری 28.1 میلیارد دلاری در سال 2020 خواهد شد. این بالاتر از کسری‌های 19.8 میلیارد دلار و 19.7 میلیارد دلاری است که در بودجه قبلی دولت پیش‌بینی شده بود. کسری‌ها در پنج سال بین 2019 و 2013 چیزی حدود 35 میلیارد  دلار فراتر از تخمین‌ها خواهند بود.

با وجود اینکه این بازبینی‌ها بیشتر به خاطر بازتخمین حقوق‌های بازنشستگی کارمندان فدرال است، این یک نقطه آغاز بسیار ضعیف‌تر برای لیبرال‌هایی خواهد بود که دوره دوم خود را در انتخابات اکتبر به سختی بردند. لیبرال‌ها قول اجرای ابتکارهای سالانه جدیدی را دادند که انتظار می‌رود طی چهار سال آینده سالی 15 میلیارد دلار هزینه داشته باشند، اما افزایش مالیات‌های برنامه‌ریزی‌شده هم تا حدودی اثرات این حرکات را روی کسری بودجه کاهش می‌دهد.

به این ترتیب کار ترودو سخت خواهد بود. نه تنها او باید قول‌های کمپینی جاه‌طلبانه خود را تامین مالی کند، بلکه ممکن است مجبور بشود به تقاضای جدید از استان‌ها و احزاب مخالف هم تن در بدهد. در عین حال او سعی دارد به کانادایی‌ها و سازمان‌های اعتبارسنجی اطمینان خاطر بدهد که دولت از نظر مالی محتاط است و سهم کل بدهی در اقتصاد را در مسیر کاهشی حفظ می‌کند.

یک نکته مثبت این است که درجات بدهی دولت فدرال نسبت به همتایانش پایین است. اگر پیش‌بینی‌های سود دوشنبه درست از آب در بیایند، کسری‌های کانادا در سال آینده ممکن است از آستانه 30 میلیارد دلار برای نخستین بار از سال 2010 تا به حال عبور کنند، اما این هنوز تنها معادل با 1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

این کسری‌ها در حالی دارند افزایش پیدا می‌کنند که درآمد دولت فدرال دارد در سال‌های 2019 و 2020 کمی قدرتمندتر از حد انتظار تخمین زده می‌شود. انتظار می‌رود درآمد در سال 2019 معادل با 340.1 میلیارد دلار باشد که نسبت به 338.8 میلیارد دلار پیش‌بینی شده در ماه مارس بهتر است. در سال 2020، انتظار می‌رود دولت فدرال 352.3 میلیارد دلار درآمد داشته باشد و این در حالی است که پیش‌بینی‌های قبلی حاکی از درآمدی 351.4 میلیارد دلار بودند.

ارقام جدید کسری بودجه از همین حالا از اوج شکاف بودجه‌ای که طی کمپین انتخاباتی توسط لیبرال‌ها پیش‌بینی شده بود فراتر رفته است. آن‌ها تخمین زده بودند که کسری بودجه تنها حدود 27 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش پیدا خواهد کرد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها