بیش از 70درصد کانادایی‌ها خواهان ممانعت از اشتغال افراد واکسینه نشده هستند

بیش از 7 نفر از هر 10 کانادایی از منع فعالیت افراد واکسینه نشده در مشاغل پشتیبانی می‌کنند.

براساس نظرسنجی جدیدی که «شرکت نانوس » انجام داده، بیش از هفت نفر ازهر 10 کانادایی موافق این هستند در پایان دوره واکسیناسیون  سراسری، افرادی که نتوانند اثبات کنند واکسینه شده‌اند از مشاغلی که در تماس نزدیک با مردم هستند کنار گذاشته شوند. 

در این نظرسنجی که دسامبر سال 2020 انجام شد، 45 درصد كانادایی‌های شرکت کننده گفتند از این ایده حمایت می‌كنند، 27 درصد گفتند تا حدودی از آن حمایت می‌كنند، هشت درصد گفتند تا حدودی با این ایده مخالفند، 16 درصد گفتند مخالف آن هستند و چهار درصد گفتند که مطمئن نیستند.

حمایت از ایده بیش از همه در انتاریو محبوب بود و 49درصد آرا را به خود اختصاص داد و کمترین محبوبیت را در استانهای منیتوبا و ساسکچوان داشت که بیشترین درصد مخالفان را داشت و  21 درصد پاسخ کنندگان با این نظر مخالف هستند. 

کانادایی‌های بالای 55 سال بیشتر از همه از ایده منع فعالیت افرادی که واکسیناسیون نشده‌اند حمایت کردند و 57 درصد این رده سنی حمایت خود را اعلام کردند. در مقابل این دیدگاه افراد 18 تا 34 ساله بودند که تنها 34 درصد آنها از این فکر حمایت کردند.

یکی دیگر از سوال‌های این نظرسنجی این بود که اکنون که واکسن در حال توزیع شدن است آیا فکر می‌کنند زندگی‌شان تا پایان سال 2021 به حالت عادی برگردد؟

در پاسخ به این سوال 22 درصد از افراد پذیرفتند که زندگی‌شان تا پایان سال 2021 به دلیل توزیع واکسن به حالت عادی برمی‌گردد ، 50 درصد تا حدودی موافق بودند، 14 درصد تا حدودی مخالف بودند، هشت درصد مخالف و پنج درصد مطمئن نبودند.

کبک با 28 درصد بیشترین موافقت را با این مورد داشت واستانهای منیتوبا و ساسکچوان  با 11 درصد بیشترین درصد مخالفان را.

این بررسی همچنین نشان داد که بیش از 9 نفر از هر 10 کانادایی از بسته نگه داشتن مرز‌های زمینی برای مسافرت‌های غیرضروری پشتیبانی یا تا حدی حمایت می‌کنند و معتقدند تا زمانی که تعداد موارد ابتلا در آمریکا به طور قابل توجهی کاهش یابد، حتی اگر این کار چندین ماه یا بیشتر طول بکشد، باید رعایت شود.

در نتیجه 80 درصد کانادایی‌های نظرسنجی از ایده بسته نگه داشتن مرز کانادا و آمریکا حمایت کردند ، 11 درصد تا حدودی از این ایده حمایت کردند، چهار درصد تا حدودی مخالف آن بودند، چهار درصد مخالف آن بودند و کمتر از یک درصد مطمئن نبودند.

بیشترین حمایت از بسته نگه داشتن مرز کانادا و آمریکا در استان‌های آتلانتیک با 88 درصد حمایت از این فکر و کمترین حمایت از این ایده در Prairies  با 71 درصد موافقت با فکر دیده شد. Prairies همچنین بیشترین درصد مخالف را داشت و هفت درصد افراد با این فکر مخالف بودند. 

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها