برخی دریافت کنندگان کمک 2000 دلاری برای بازپرداخت بدهی شان به دولت اخطار دریافت می کنند

قرار است عده ای از کانادایی‌ها که مزایای بیکاری پاندمی را دریافت کرده‌اند، اخطاریه‌هایی دریافت کنند مبنی بر اینکه باید بخشی از کمک‌های دریافتی در سال گذشته را پس بدهند.

مزایای واکنش اضطراری کانادا (CERB) با شروع پاندمی و در پی افت تاریخی در بازار کار اجرا شد — سه میلیون شغل از دست رفت و دو میلیون نفر با کاهش ساعات کار مواجه شدند. دولت 2000 دلار به برخی از گیرندگانی که از طریق سرویس کانادا درخواست داده بودند، به عنوان پیش پرداخت در چهار هفته اول برای کمک به خانوارهایی که درآمدشان را ناگهانی از دست داده بودند، ارسال کرد.

ایده اصلی دولت این بود که وقتی CERB همچنان در حال پرداخت بود ، با توجه به شرایط جدید متقاضیان ، روند پرداخت تغییر کند. .

 به همین دلیل  بسیاری از کسانی که تا مدتی کمک های نقدی را دریافت کردند، در طول تابستان 2020 شاهد وقفه در اعطای مزایا بودند.

دولت اکنون می‌گوید هنوز دریافت‌کنندگانی هستند که بخش یا تمام کمک های 2000 دلاری را بدهکار هستند، به ویژه کسانی که حق دریافت کمک را نداشتند یا CERB را برای حداقل 20 هفته جمع آوری نکردند.

کارلا کوالترو، وزیر کار می‌گوید هرکس که به مزایا نیاز دارد، برنامه بازپرداخت آسان دریافت می‌کند و هیچ جریمه یا سودی برای اضافه پرداخت از او دریافت نخواهد شد.

کوالترو در بیانیه ای گفت: «کانادایی ها با الزام بازپرداخت مزایای اضطراری که دریافت کرده اند، دچار مشکلات مالی نخواهند شد.»

کسانی که بدهکار هستند، اخطاریه ای از سرویس کانادا دریافت می کنند که در آن میزان بدهی، روند بازپرداخت و نحوه اعتراض به این تصمیم مشخص شده است.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها