با وجود بسته بودن مرزها ،جمعیت کانادا افزایش یافت

رشد جمعیت کانادا پس از توقف تقریبی سال گذشته در حال بازگشت به سرعت قبل از همه گیری است.

بر اساس برآوردهای فصلی که روز پنجشنبه توسط مرکز آمار کانادا منتشر شد، جمعیت کشور در سه ماه اول سال جاری 0.2 درصد یا 82366 نفر افزایش یافت و به 38.1 میلیون نفر رسید. این سریعترین رشد فصلی جمعیت از زمان بروز همه گیری و بازتابی از مهاجرت بین المللی است. رشد سه ماهه در دهه قبل از همه گیری به طور متوسط ​​کمتر از 0.3 درصد بود.

این اعداد نشان می دهد که کانادا در حال یافتن راه هایی برای ورود کارگران و دانشجویان به کشور با وجود محدودیت های سفر است. مهاجرت به کانادا عامل اصلی رشد اقتصادی بوده است که بر همه چیز از بازار مسکن گرفته تا خدمات بانکی تاثیر گذاشته است. 

نخست وزیر جاستین ترودو با وجود رکود اقتصادی مهاجرت را در اولویت قرار داده است، زیرا مقابله با تأثیر جمعیت سالخوردگی بر نیروی کار را ضروری می داند. امسال دولت 401،000 نفر از ساکنان دائم خود را هدف قرار داده تا هدف سال 2020 اش را جبران کند؛ با این امید که تعداد بیشتری از غیرکانادایی هایی که از قبل در این کشور زندگی کرده اند را در مسیر شهروندی قرار دهد.

خالص مهاجرت بین المللی – که شامل ساکنان غیردائم مانند دانشجویان نیز می شود – با 75،987 ورودی جدید بیشترین کمک را در رشد جمعیت فصلی داشته است. این میزان متوسط ​​اخیر در سه ماهه اول یک سال بوده است. طبق آخرین داده های مهاجرت کانادا که نشان می دهد این کشور در چهارماه اول سال 2021 91،580 ساکن دائمی پذیرفته است، به نظر می رسد که این سرعت در سه ماهه دوم نیز ادامه داشته باشد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها