ایجاد یک راه بندان کاملا «کانادایی»با حضور یک «موس»در بزرگراهی در اتاوا(فیلم)

حضور یک موس در بزرگراه 417 شهر اتاوا در استان انتاریو برای ساعاتی رانندگان را حیرت زده کرد. اولین گزارشها مبنی بر مشاهده این موس حوالی ساعت 6.30 صبح به پلیس رسید.

نیروهای پلیس و ماموران استانی موفق شدند با حضور در محل و استفاده از خودروهایشان حیوان را از ترافیک بزرگراه جدا کرده و به گوشه ای بکشانند. البته تصاویری که از محل تهیه شده حکایت از مصدومیت حیوان در پای راستش داشت.

حضور موس برای رانندگانی که در مسیر شرق به غرب بزرگراه رانندگی می کردندکمی دردسر ساز شد و برای مدت 40 دقیقه حرکت خودروها در این مسیر کاملا متوقف بود.

در نهایت حوالی ساعت 9 مسئولان وزارت منابع طبیعی و جنگلداری انتاریو تصمیم گرفتند حیوان را بکشنند. البته ابتدا به نظر می رسید امکان بیهوش کردن موس وجود داشته باشد ولی با توجه به اینکه عکس العمل حیوان قابل پیش بینی نبود و امکان داشت به سمت خودروها و یا مردم حرکت کند ، در نهایت تصمیم به کشتن حیوان گرفته شد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها