اگر به آمریکا سفر می کنید بخاطر داشته باشید بیمه استانی انتاریو هزینه های پزشکی خارج از کشور را پوشش نمی دهد

خرید بیمه سفر کافی برای پوشش دادن همه موارد، برای ساکنان انتاریو از همیشه مهمتر شده چون بیمه همگانی استانی پوشش هزینه های خارج از کشور را از اول ژانویه لغو می کند.

تا 31 دسامبر، OHIP به پراخت تا 400 دلار در هر روز برای خدمات اورژانس در بیمارستان و تا 50 دلار برای خدمات سرپایی و پزشک اضطراری ادامه می دهد؛ اما با شروع سال جدید، همه این پوشش ها متوقف خواهد شد. 

یک برنامه جدید به بیماران دیالیز کلیه برای هر بار درمان 210 دلار پرداخت می کند که در عمل این رقم در آمریکا از 300 تا 750 دلار است و مسافران باید بخش اعظم هزینه ها را بپردازند.

مقامات این استان می گویند برنامه ناکارآمد موجود خود را به دلیل هزینه 2.8 میلیون دلاری برای پوشش 9 میلیون دلاری پوشش پزشکی اورژانسی در خارج از مرزها لغو می کنند. بازپرداخت های OHIP می توانست تنها بخشی از هزینه های واقعی را جبران کند. 

دیوید جنسن سخنگوی وزیر بهداشت  هشدار می دهد که بدون بیمه خصوصی، مسافران می توانند با صورت حساب وحشتناکی روبه رو شوند. وی به شدت مردم را تشویق می کند تا بیمه درمانی مناسب خریداری کنند. مراقبت های بهداشتی در جنوب مرز به طور مشخص، می تواند خیلی پرهزینه باشد. با استناد به گزارش گروه بیمه سفر بین المللی به طور متوسط،  قیمت ها در آمریکا دو برابر سایر کشورهای توسعه یافته است.

بیمه دربرگیرنده مجموعه ای از هزینه هاست که شامل : آمبولانس 500 دلار و بالاتر، ویزیت اورژانس 150 تا 3000 دلار، اقامت در بیمارستان 5 هزار دلار درهر روز، ام آرآی هزار تا 5 هزار دلار، رادیولوژی 150 تا 3 هزار دلار، شکستگی لگن 13 هزار تا 40 هزار دلار می شود. 

برمبنای یک نظرسنجی ، 34 درصد از پاسخ دهندگان کانادایی گفته اند بعید به نظر می رسد بخواهند بیمه مسافرتی بخرند ، زیرا اغلب بر این باور نادرست هستند که استان آنها را پوشش می دهد. و 40 درصد هم انتظار غیرواقعی از هزینه های مراقبت های بهداشتی داشتند و به طور مثال تصور می کردند هزینه اورژانس پزشکی زیر 2 هزار دلار باشد، در حالی که در واقعیت این هزینه می تواند هزارها دلار شود.


اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها