اکثریت کانادایی ها خواهان بررسی عملکرد دولت فدرال و دولتهای استانی در دوران همه گیری هستند

بر اساس یک نظرسنجی جدید، اکثر کانادایی ها خواهان بررسی کامل نحوه مدیریت همه سطوح دولت فدرال  و دولتهای استانی با همه گیری کووید-19 هستند.

نظرسنجی شرکت تحقیقاتی نظرسنجی مستقر در بریتیش کلمبیا نشان داد 66 درصد از پاسخ دهندگان از یک تحقیق عمومی در مورد نحوه مدیریت دولت فدرال حمایت کردند و تنها 23 درصد مخالف  آن بودند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد  بیش از شصت درصد کانادایی ها هم  از تحقیقات عمومی در سطح استان حمایت کردند.

بیشترین میزان رضایت در بریتیش کلمبیا و انتاریو بود که شصت و یک درصد از پاسخ دهندگان از اقدامات دولت استانی بسیار و یا تا حدودی راضی بودند.

در مقایسه 59 درصد در کبک، 41 درصد در ساسکاچوان و مانیتوبا و 37 درصد در آلبرتا چنین نظری داشتند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که 82 درصد از کانادایی ها معتقدند کووید-19 همچنان یک تهدید واقعی است ولی 62 درصد معتقدند بدترین دوران را پشت سر گذاشته اند.

کانادایی ها  همچنین به طور متوسط  از عملکرد مسئول ارشد بهداشت عمومی فدرال (61%) و مسئول ارشد بهداشت استانی  (60% ) رضایت نسبی داشتند.

اکثر کانادایی ها (56%) اذعان دارند که نسبت به پایان محدودیت ها و دستورات COVID-19 در جامعه خود احساس اضطراب شدید و یا نسبی دارند که نسبت به نظرسنجی مشابهی که شرکت تحقیقاتی در مارس 2022 انجام شد، چهار درصد افزایش یافته است.

همچنین از هر پنج کانادایی سه نفر  قصد دارند تا دو هفته آینده هنگام ورود به یک مکان سرپوشیده به زدن ماسک  ادامه دهند،در حالی که   تنها 45 درصد به طور دائم در خارج از منزل  این کار را انجام می دهند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها