اولین کریسمس چهارقلوهای همسان آلبرتایی(عکس)

چهارقلوهای آلبرتایی که به هنگام تولد در ماه می سخت مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بودند ، بار دیگر با انتشار عکسهای شان پای درخت کریسمس مورد توجه قرار گرفته اند.

امیلی ، گریس ، مک کایلا و ابیگیل با چهار کلاه متفاوت مقابل دوربین قرار گرفتند تا بتوان راحت تر آنها را از هم تشخیص داد.

به نوشته سی بی سی ،زندگی برای والدین آنها در ماه های اخیر کاملا عوض شده است. آپارتمان یک خوابه آنها واقعا کوچک بود و حالا همه در منزل مادر تیم وب –پدر خانواده – در شهر هیث زندگی می کنند.

بتانی وب مادر خانواده می گوید :« یکی از بزرگترین مشکلات روزمره غذا دادن به آنهاست چون هرکدام شان به محض گرسنه شدن سخت گریه می کند و باقی بچه ها را هم به گریه می اندازد!»

در مقابل یکی از زمانهای دوست داشتنی بچه ها رفتن به حمام است که به گفته پدر خانواده همیشه با استقبال مواجه می شود و بچه ها گریه و بهانه گیری نمی کنند.

13

14

12

11