تصاویری از دهمین جنگ بالشها در ونکوور

مراسم جنگ بالشها برای دهمین سال پیاپی دیروز بعداظهر همچون دیگر شهرهای مهم دنیا در ونکوور برگزار شد.

صدها نفر مسلح به بالشهای کوچک و بزرگ در مقابل آرت گالری در داون تاون گرد هم آمدند تاساعاتی را بدور از استرس و تنشهای جاری زندگی به شادی و نشاط بپردازند .

خوشبختانه هوا هم مساعدت کرد و باران نبارید تا شادی شرکت کنندگان را کامل کرده باشد.

16848946639_fdb759a5e4_z

17034217591_6347350e4d_z

16847300558_7f944ee85e_z

17034325351_f2c9ed7840_z

17035055275_f7233de2ba_z

16418140283_e36f470769_z

17012295716_aef01e08c0_z

17037442751_52d361c2b0_z

17038300455_47200e32f9_z

16849087400_60714eeaf2_z

17038289605_74519ef0a8_z

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها