رستوران -مواد غذایی

ساندویچی کلبه

انواع ساندویچهای ایرانی گرم وسرد

رستوران پرسپولیس

این رستوران با مجموعه ای از بهترین غذاهای ایرانی در خدمت مشتریان عزیز است.

رستوران کازبا-نورث ونکوور

این رستوران با مجموعه ای از بهترین غذاهای ایرانی در خدمت مشتریان عزیز است.

رستوران کازبا -داون تاون

این رستوران با مجموعه ای از بهترین غذاهای ایرانی در خدمت مشتریان عزیز است.