رستوران -مواد غذایی

شیرینی سرای تی شین

عرضه کننده تازه ترین شیرینی های ایرانی و فرنگی

شیرینی سرای رز

عرضه کننده تازه ترین شیرینی های ایرانی و فرنگی

شیرینی سرای لاله

عرضه کننده تازه ترین شیرینی های ایرانی و فرنگی

شیرینی سرای مینو

عرضه کننده تازه ترین شیرینی های ایرانی و فرنگی

رستوران لانزدل کباب

این رستوران با مجموعه ای از بهترین غذاهای ایرانی در خدمت مشتریان عزیز است.

تصویر موجود نیست

رستوران مدیترانه

این رستوران با مجموعه ای از بهترین غذاهای ایرانی در خدمت مشتریان عزیز است.

تصویر موجود نیست

رستوران خلیج فارس

این رستوران با مجموعه ای از بهترین غذاهای ایرانی در خدمت مشتریان عزیز است.

سوپرمارکت آپادانا

انواع مایحتاج ایرانی ، نان ، برنج ، لبنیات ، حبوبات و روغن