آموزشی

آموزش تار و سه تار- البرز رحمانی

1355 Main Street, North Vancouver, BC

روزهای یکشنبه وپنج شنبه درآموزشگاه نوا

فریدون اشرفیان

آموزش قوانین رانندگی به شما و یا فرزندانتان با کادر مجرب و بیش از 12 سال سابقه در وست ونکوور ، نورث ونکوور

آموزش ریاضی و فیزیک – دنیا مویدی

آموزش دروس کلیدی دبیرستان