آموزشی

آموزشگاه رانندگی دایموند

با مدیریت سهیل خسروی

“یکی بود،یکی نبود” در کانادا / ونکوور

آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی

آموزش تخصصی سنتور – آرین احمدی

• برای تمامی سنین • سریع و ارزان • مشاوره در خرید سنتور • آموزش تئوری موسیقی • آموزش کوک سنتور • ردیفهای

آموزش زبان امیلی

مهاجرت ، شهروندی ، مصاحبه ، مکالمه

تصویر موجود نیست

مهندس بهنام فراهانی

آموزش خصوصی ریاضیات دبیرستان

تصویر موجود نیست

آموزش اسکیت

آموزش اسکیت به صورت خصوصی برای مبتدی و تخصصی

آموزش آواز ایرانی و صداسازی- جمال صلواتی

آموزش آواز ایرانی و صدا سازی در مرکز هنری نوا

آموزش تار و سه تار- البرز رحمانی

روزهای یکشنبه وپنج شنبه درآموزشگاه نوا