متدهای جدید و منطبق با Canadian Language Benchmark
توسط اساتید مورد قبول TESL Canada با بیش از 10 سال سابقه کار در بهترین کالج های کانادا
کلاسهای فقط مکالمه و ESL برای تمام سطوح
کللاسهای آمادگی CELPIP زیر نظر ممتحن رسمی (سابق) CELPIP
کلاسهای فقط مکالمه برای ورود به محیط کار-جامعه و دانشگاه
کلاسهای IELTS,TOEFLE, LPI توسط کادر مجرب در زمینه Test Prepration

ثبت نام برای ترم زمستان برای کلاسهای انگلیسی, فرانسه و فارسی آغازشد تجربه ای متفاوت در محیط آموزشی متفاوت را در مدرسه ما تجربه کنید! آغاز ثبت نام برای ترم جدید.